Zorgverzekeringen voor ouderen

Elke Nederlander van 18 jaar en ouder is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen zorgkosten door middel van een basiszorgverzekering. Daarnaast heb je de mogelijkheid om die basisverzekering, die de meeste noodzakelijk zorg vergoedt, uit te breiden met aanvullende verzekeringen. Met name voor ouderen zal een basisverzekering lang niet altijd meer afdoende zijn om voor opspelende kwaaltjes en gebreken de juiste zorg vergoed te krijgen. Je zult dan dus meer een beroep moeten doen op aanvullende pakketten.

Uitgebreidere dekking speciaal voor senioren

Er zijn zorgverzekeraars die speciale zorgverzekeringen aanbieden voor specifieke doelgroepen. Er bestaan bijvoorbeeld speciale studentenverzekeringen met beperkte dekking tegen een lagere premie. Ook voor senioren bestaan dergelijke verzekeringen, maar dan met juist een uitgebreidere dekking. Er is dan bijvoorbeeld extra aandacht voor zaken als medicijnen, fysiotherapie, brillen, hoortoestellen en andere zaken waar je als oudere vaker gebruik van zult maken dan jongeren. Uiteraard kan de behoefte aan specifieke zorg per persoon sterk verschillen. Het is dus verstandig om de verschillende verzekeringen goed met elkaar te vergelijken teneinde de meest passende te vinden.

Verzeker je niet voor onnodige zaken

Veel ouderen verzekeren zich extra omdat ze er vanuit gaan meer zorg nodig te hebben dan jongeren. Op zichzelf is dat logisch en terecht, maar kijk uit dat je op die manier niet ook extra verzekerd bent voor zaken die je helemaal niet meer nodig hebt. Aan de basisverzekering kun je niets veranderen, die is voor iedere verzekerde hetzelfde. Dat is één van de principes van het Nederlandse zorgstelsel. Iedereen draagt op die manier bij aan elkaars zorg. Jongeren betalen voor de wijkverpleging of het kunstgebit van de oudere, senioren betalen mee aan de kraamzorg. Doen we dat niet, dan worden bepaalde vormen van zorg echt onbetaalbaar.

Kijk goed wat je écht nodig hebt

Natuurlijk heb je als senior geen behoefte meer aan kraamzorg of orthodontie, om maar iets te noemen. Het is dus niet handig om een aanvullende verzekering af te sluiten, waar een uitgebreide dekking voor dit soort zaken in opgenomen is. Dat is simpelweg geldverspilling. Kijk dus bij de keuze voor aanvullende verzekeringen goed naar wat je echt nodig hebt en zoek die pakketten uit die ook alleen die noodzakelijke zorg vergoeden.

Geen verplichte acceptatie bij aanvullende verzekering

Als we praten over een zorgverzekering toegespitst op ouderen, bedoelen we uiteraard altijd een aanvullende zorgverzekering. Aan de basisverzekering valt, zoals gezegd, immers niets te veranderen. Wat belangrijk is om te onthouden, is dat een verzekeraar bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering voorwaarden mag stellen en zelfs niet verplicht is om je überhaupt te accepteren. Bij de basisverzekering is die verplichting er wel, zodat niemand in Nederland ooit helemaal zonder zorg komt te zitten.

Bespaar geld via een zorgcollectief

Een goede manier om te besparen op je zorgverzekering is door je aan te sluiten bij een zorgcollectief, bijvoorbeeld die van de ouderenvereniging ANBO. Wanneer je lid bent van de ANBO krijg je korting bij vijftien verschillende zorgverzekeraars. Wanneer je eenmaal deze korting ontvangt, zal je die elk jaar opnieuw blijven krijgen, tenminste voor zolang je lid blijft van de vereniging. Er bestaan nog wel meer van dit soort collectieven, ook senior-leden van de vakbond FNV bijvoorbeeld hebben een dergelijke mogelijkheid. En er bestaan ook allerlei lokale initiatieven, bijvoorbeeld via sportverenigingen. Het kan dus zeker de moeite lonen om dit eens goed uit te zoeken.

Geld besparen door overstappen

Veel oudere mensen blijken nogal honkvast te zijn als het om hun zorgverzekeraar gaat. Jongeren stappen veel gemakkelijker over naar een andere verzekeraar. Toch kan het wel degelijk een goed idee zijn om eens te wisselen. Het kan je een flinke besparing opleveren. Je kunt niet zomaar op ieder gewenst moment overstappen. Dit is alleen mogelijk tussen half november en 31 januari. Wanneer je wilt overstappen, let dan goed op de voorwaarden en de dekkingsgraden van die specifieke zorg en hulpmiddelen die je nodig hebt. Denk daarbij aan zaken als brillen, hoorapparaten en fysiotherapie. Maar ook protheses en rollators.

Begin weer op nul

Bijkomend voordeel van overstappen, naast de wellicht gunstiger voorwaarden of lagere premie van de nieuwe verzekeraar, is dat je weer op nul begint. Voor diverse soorten van zorg vergoeden verzekeraars een maximum bedrag per jaar, maar ook vaak per twee of drie jaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kosten van een bril. Als je die vergoeding al in één jaar hebt opgemaakt, moet je dus twee jaar wachten voor je weer opnieuw voor een vergoeding in aanmerking komt. Gaan je ogen erg snel achteruit en heb je eerder nieuwe glazen nodig, dan moet je die dus zelf betalen. Maar wanneer je overstapt naar een nieuwe verzekeraar, kun je daar weer direct aanspraak maken op een vergoeding.

Copyright 2017 - 2018 | Goedkopere Zorgverzekering - Direct alle zorgverzekeringen vergelijken en de goedkoopste zorgverzekering afsluiten!