Een restitutiepolis als basisverzekering

De meeste mensen kiezen bij het afsluiten van een basiszorgverzekering voor een zogenaamde restitutiepolis. Wanneer je kiest voor een restitutiepolis als basisverzekering, ben je verzekerd van maximale keuzevrijheid. Je kunt helemaal zelf bepalen door welke arts of in welk ziekenhuis je je wilt laten behandelen. De behandelaar stuurt jou zelf de rekening toe en jij moet die dan eerst zelf voorschieten. Vervolgens kun je deze bij je zorgverzekeraar declareren en zal deze je de kosten voor de behandeling terugbetalen.

Standaardtarief vergoed

Realiseer je wel dat het niet vanzelfsprekend is dat je verzekeraar je altijd zondermeer de hele rekening terug zal betalen. Je zal in principe altijd het standaardbedrag terugkrijgen, dat in Nederland voor de betreffende behandeling is vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat overeenkomen met het bedrag dat ook in rekening gebracht is en is er niets aan de hand. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat de door jouw gekozen zorgverlener een hogere prijs in rekening heeft gebracht dan dit standaard tarief. Is dat het geval, dan zal je dus zelf het verschil bij moeten leggen.

Restitutiepolis biedt je ultieme vrijheid

Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om voor een restitutiepolis te kiezen de grote keuzevrijheid. Je bent volledig vrij om te kiezen welke arts of specialist, welk ziekenhuis of welke kliniek je wilt bezoeken. Je zit dus niet vast aan eventuele afspraken die je zorgverzekeraar met individuele behandelaars heeft gemaakt, zoals bij een naturapolis het geval is. Je kunt dus altijd de behandelaar kiezen of houden, bij wie jij je prettig voelt, zonder je zorgen te hoeven maken of deze wel gecontracteerd is.

Altijd je kosten vergoed

En je kunt er ook altijd op vertrouwen dat je de kosten van elke zorgaanbieder vergoed krijgt, in ieder geval de standaardvergoeding, zoals we al zeiden. Bij een restitutiepolis is er immers geen enkel onderscheid tussen zorgverleners die wel of niet een contract hebben met je verzekeraar. Bijkomend voordeel is dat je door zelf de rekeningen van je behandelingen te betalen altijd het overzicht houdt over al je zorgkosten.

Eerst je rekeningen zelf voorschieten

Een nadeel bij de restitutiepolis is natuurlijk wel dat je dus altijd eerst zelf je rekeningen dient voor te schieten. Want het komt je natuurlijk lang niet altijd goed uit om zon rekening op de mat te krijgen. Het gaat vaak om behoorlijke bedragen. Gelukkig zijn de meeste zorgverzekeraars over het algemeen behoorlijk snel met het uitbetalen van de ingediende declaraties. Maar je ontkomt er in elk geval niet aan om zelf een stukje administratie bij te houden. Je wilt toch immers een overzicht houden van je kosten en vergoedingen.

Premie restitutiepolis hoger

Verder is de premie die je moet betalen voor je zorgverzekering voor een restitutiepolis ook hoger dan bij een naturapolis. Dat is op zich wel begrijpelijk. Bij dit type verzekering is er behalve voor jou, ook meer administratieve rompslomp voor de verzekeraar. Daarnaast is het simpelweg zo, dat er bij een restitutiepolis standaard vergoedingen moeten worden uitbetaald in plaats van dat je verzekeraar lagere prijzen voor je uit heeft kunnen onderhandelen.

Waar je verder nog op moet letten

Overigens werkt het in de praktijk vaak zo dat veel verzekeraars ook bij een restitutiepolis de rekening gewoon rechtstreeks aan de zorgverlener terugbetalen. In dat geval krijg je dan dus zelf helemaal geen rekeningen thuis en hoef je ook niets voor te schieten. Bij opnames in het ziekenhuis en behandelingen of operaties is dat sowieso altijd het geval. Je moet dit voor de zekerheid wel van tevoren met je verzekeraar kortsluiten. Ook spoedopnames worden direct door je verzekeraar betaald, inclusief het eventuele vervoer met een ambulance.

Quotum per ziekenhuis of specialist

Waar je wel altijd rekening mee moet houden is dat zorgverzekeraars jaarlijks een maximum aantal behandelingen bij bijvoorbeeld ziekenhuizen of specialisten inkopen. Is dit quotum bereikt, dan wordt de behandeling in dat ziekenhuis of bij die arts dat jaar niet meer vergoed. Je kunt dan dus niet meer direct bij de behandelaar van jouw eerste voorkeur terecht. In dat geval heb je de keuze om naar een ander ziekenhuis of specialist te gaan, waar nog wel plaats is f om met de behandeling pas te starten in het nieuwe jaar.

Copyright 2017 - 2018 | Goedkopere Zorgverzekering - Direct alle zorgverzekeringen vergelijken en de goedkoopste zorgverzekering afsluiten!