Eigen risico zorgverzekering 2019

Als je een basisverzekering bij een zorgverzekeraar afsluit, weet je dat voor een vast bedrag per maand de belangrijkste zorg verzekerd is. Je zult dus bijvoorbeeld niet met een enorme rekening geconfronteerd worden als je onverhoopt in het ziekenhuis belandt. Toch wil dat nog niet zeggen dat je helemaal gevrijwaard bent van extra kosten. Iedere basisverzekering heeft namelijk een verplicht eigen risico. Tot nu toe is dit sinds de invoering ervan in 2008 elk jaar gestegen tot het uiteindelijk voor 2016 op een bedrag van 385 euro uitkwam. In 2017 zal het bedrag voor het eerst niet verder stijgen. Het eigen risico is in 2018 bevroren t/m 2022. Tot die tijd hoeven we dus geen verhoging verwachten.

Wat is het eigen risico precies?

Een eigen risico houdt in dat je ieder jaar tot een bepaald bedrag, in 2019 dus 385 euro, je zorgkosten zelf dient te betalen. Daarboven worden al je rekeningen door je zorgverzekeraar vergoed, voor zover ze onder de basisverzekering vallen of je er een aanvullende verzekering voor afgesloten hebt uiteraard. Het eigen risico geldt per persoon, niet per gezin. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico. Zij betalen immers ook nog geen premie voor hun zorgverzekering.

Waarom een eigen risico?

Het eigen risico is ingevoerd door de overheid om ervoor te zorgen dat de schadelast van de zorgverzekeraars niet te hoog wordt. Doordat iedere verzekerde die zorgkosten declareert een deel van die kosten zelf betaalt, wordt de last wat meer verdeeld over de verzekerden en de verzekeraars. Hierdoor kunnen de premies van de basisverzekeringen gedrukt worden. Met andere woorden, zonder eigen risico zouden de premies nog veel hoger zijn. Een tweede argument is dat er op deze manier een drempel wordt opgeworpen voor die mensen die wel erg snel naar een arts gaan, ook als dat eigenlijk niet heel erg noodzakelijk is. Het gevaar bestaat natuurlijk wel dat diezelfde drempel tegelijk misschien ook juist mensen weghoudt bij de dokter, die wel echt hulp nodig hebben.

Ontwikkeling van het eigen risico

Toen in 2008 het huidige stelsel van zorgverzekeringen werd ingevoerd, werd ook het eigen risico geintroduceerd. In eerste instantie werd dit vastgesteld op 150 euro per jaar. In de eerste jaren steeg dit bedrag geleidelijk naar 220 euro in 2012. In 2013 schoot het in een keer omhoog naar 350 euro. In de jaren daarna steeg het weer ieder jaar langzaam tot 385 euro in 2016. Inmiddels zijn we beland in 2018 en weten we dat het eigen risico voor 2019 gelijk blijft, namelijk € 385,-. Het is namelijk bevroren voor een aantal jaren (tot 2022).

Tabel eigen risico van 2008 t/m 2022

JaarEigen risico standaard
2008€ 150
2009€ 155
2010€ 165
2011€ 170
2012€ 220
2013€ 350
2014€ 360
2015€ 375
2016€ 385
2017€ 385
2018€ 385
2019€ 385
2020€ 385*
2021€ 385*
2022€ 385*
Verwachting, eigen risico bevroren t/m 2022!

Niet alle zorg telt mee voor het eigen risico

Er zijn een aantal zaken die niet meetellen voor het verplichte eigen risico. De huisarts en de verloskundige bijvoorbeeld. Hier is voor gekozen omdat de overheid vindt dat er voor bepaalde vormen van zorg geen financiële drempel mag zijn. Dat zou mensen af kunnen schrikken om van deze noodzakelijke zorg gebruik te maken. Hiernaast kan je zorgverzekeraar ook zelf besluiten om bij bepaalde soorten van zorg het eigen risico kwijt te schelden. In 2017 zijn de mogelijkheden hiervoor verder verruimd.

Vrijwillig eigen risico

Je kunt er zelf voor kiezen om het verplichte eigen risico van 385 euro nog verder te verhogen. Deze verhoging noemt men een vrijwillig eigen risico. Je kunt kiezen voor een verhoging van maximaal 500 euro, in stappen van 100 euro. Het totale bedrag aan zorgkosten dat je zelf moet betalen kan op die manier dus maximaal 885 euro worden. Als je kiest voor deze verhoging, zal je maandelijkse premie tot wel enkele tientjes lager uitvallen.

Kijk goed uit met vrijwillig eigen risico

Als je verwacht het komende jaar niet veel zorg nodig te hebben, is een lagere premie dankzij een hoger eigen risico natuurlijk een erg aantrekkelijk idee. Je moet je echter wel realiseren dat als je onverhoopt toch tegen hoge zorgkosten aanloopt, bijvoorbeeld bij een ongeval of ziekenhuisopname, je dit bedrag wel op moet kunnen hoesten. Dus als je hiervoor kiest, zorg er dan voor dat je wat spaargeld achter de hand hebt.

Eigen risico in termijnen betalen

Verwacht je dat je zoveel zorgkosten zult hebben dat je je eigen risico waarschijnlijk wel op zal maken, maar wil je niet in één keer met een hoge rekening geconfronteerd worden? Dan kun je bij de meeste zorgverzekeraars je eigen risico ook in maandelijkse termijnen betalen. Aan het begin van het jaar maak je met je zorgverzekeraar de afspraak dat deze iedere maand een deel van je eigen risico zal incasseren, tegelijk met je maandpremie. Wanneer je aan het einde van het jaar toch niet het gehele eigen risico hebt opgemaakt, dan krijg je het teveel betaalde bedrag gewoon weer terug.

Copyright 2017 - 2018 | Goedkopere Zorgverzekering - Direct alle zorgverzekeringen vergelijken en de goedkoopste zorgverzekering afsluiten!